PrivatlivspolitikLedte du efter vores cookiepolitik? Læs mere om vores cookies her


Når vi modtager personoplysninger fra dig, er det vigtigt for os at du føler dig sikker i din afgivelse, og kan være tryg omkring hvordan vi opbevarer og behandler dine data. Hvis du vil have fuld indsigt i, hvordan vi behandler dine oplysninger, så kan du læse denne privatlivspolitik igennem.


Denne privatlivspolitik gør sig gældende for dig der er kunde hos Topkær Fest. Hos Topkæe Fest modtager vi oplysninger omkring dig, når du booker festlokalet.


Som privatkunde modtager vi som regel oplysninger om navn, adresse og dets lignende. Er du erhvervskunde (kursus, konference eller møder), så vil vi stadigvæk modtage persondata fra dig, i det du vil være kontaktperson for den virksomhed du repræsenter - ofte benævnt som “mødeplanlægger” i branchen.


1. Dataansvarlig


Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:


Topkær Fest ApS
Topkærvej 13
CVR 40049363


som kan kontaktes på:
Mail: info@topkaerfest.dk
Telefon: 22 80 74 06


2. Kategorier af personoplysninger


Hos Topkær Fest indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Nedenfor kan ses et overblik over, hvilke oplysninger vi indsamler.


Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, samt betalingsoplysninger


Derudover behandler vi:
- Oplysninger om din afholdelse af bryllup eller fest ang. levering af vores ydelser til dig, herunder dato for afholdelse, overnattende og anden data, der er nødvendigt for at kunne levere vores produkt og service.
- Oplysninger om din afholdelse af kursus, møde eller konference ang. mængder af mad, særlige madhensyn, overnattende og andet data der er nødvendigt for at kunne levere vores produkt og service.
- Hvis du er mødeplanlægger, kan vi opbevare oplysninger omkring jobtitel, hvilke arrangementer du typisk holder, hvor mange du holder, og hvor mange der i gennemsnit deltager, samt dine bestillingshistorik hos os.
- Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (topkaerfest.dk).
- CVR-nummer og virksomhedsnavn.


Vi behandler aldrig følsomme og semifølsomme oplysninger omkring dig. Hvis du ved en fejl sender os dette, vil det blive slettet øjeblikkeligt.3. Personoplysninger om andre parter, som du afgiver

Til brylluper og fester vil vi i visse tilfælde bede dig om at afgive personoplysninger, omkring hvem du holder festen med. Det vil i de fleste tilfælde være din kommende kone/mand.


4. Det bruger vi dine personoplysninger til


Administration af potentielle og eksisterende kundeforhold
Hvis du ønsker at blive kunde hos os, behandler vi de oplysninger der skal til for at:
- du kan indgå en aftale med os omkring leje af festlokale og køb af overnatning.
- vi kan identificere dig entydigt.

Hvis du er kunde hos os behandler vi dine oplysninger for at:
- kunne sikre os at du får det rigtige lokale, værelse, mad og andre services tilknyttet bryllup, fest, møde og konference.
- identificere dig, når du kontakter os.
- holde dine kontaktoplysninger opdaterede.
- opfylde vores øvrige forpligtelser overfor dig.


5. Videregivelse af dine personoplysninger


Vi videregiver dine oplysninger til leverandører af teambuilding, aktiviteter, catering og lignende, såfremt dette er nødvendigt for at kunne levere vores produkt eller service til dig.


6. Overførsler til lande udenfor EU


I kraft af vores brug af internationale cloud-services til administration og opbevaring af de personoplysninger vi indsamler, vil dine oplysninger kunne blive overført til lande udenfor EU. Dette vil primært være USA. Disse overførsler er krypterede, og alle vores cloud-services opfylder de sikkerhedskrav, der skal til for at kunne behandle og opbevare EU-borgeres personoplysninger udenfor EU.


7. Opbevaring af dine personoplysninger


Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål der er beskrevet i punkt 4 ovenfor, og som er påkrævet i henhold til gældende ret. Sidstnævnte er der tale om vores ansvar ift. bogføring og regnskab. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til 3 år efter du er stoppet stoppet som kunde, eller har været i dialog med os. Herefter vil dine oplysninger blive anonymiseret eller slettet sikkert.


Nogle oplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid, som følger:
- Personoplysninger krævet efter bogføringsloven opbevares i 5 år fra udløb af regnskabsåret
- Cookies gemmer vi i op til 12 måneder


Hvis det vurderes nødvendigt, kan vi gemme oplysninger i længere tid end ovenfor. Dette gøres dog kun såfremt der opstår tvister, til dokumentation over for offentlige instanser eller andre og i lignende situationer.


8. Pligtmæssig information


Vi har under punkt 4 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig. For at blive kunde hos Topkær Fest er det obligatorisk, at vi har dine kontaktoplysninger. Dette indebærer navn, e-mail og telefonnummer. Yderligere inkluderer hvilket produkt du ønsker og på hvilken dato. Dette er nødvendigt for at du kan være kunde hos os.


9. Dine rettigheder


Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
- du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
- du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
- særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
- hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
- du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
- du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.


Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet via info@topkaerfest.dk. Vi bestræber os på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.


10. Ændring af vores privatlivspolitik


Denne privatlivspolitik kan ændres. Foretages der væsentlige ændringer vil du blive informeret heromkring. En væsentlig ændring inkluderer, men er ikke begrænset til, at vi ændrer i de cloud-services vi benytter til at opbevare dine oplysninger, hvormed denne ændring vil stille dine oplysninger sikkerhedsmæssigt dårligere end nuværende.


Denne privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.